(2023) Đề thi thử Vật Lí Cụm Nam Định có đáp án

  • 325 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Một đài phát sóng vô tuyến phát đi một sóng có tần số \(6{\rm{MHz}}\). Sóng này thuộc loại

Xem đáp án

\(\lambda = \frac{c}{f} = \frac{{{{3.10}^8}}}{{{{6.10}^6}}} = 50m\). Chọn D


Câu 4:

Trên vành 1 kính lúp (hình vẽ bên) có ghi \(3x\). Số \(3x\) cho biết
 

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận