(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên có đáp án

  • 551 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa với tần số góc \({\rm{\omega }}\) và biên độ A. Khi vật có li độ \({\rm{x}}\) thì vận tốc là v. Công thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Khi nói về tia hồng ngoại, nhận xét nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Đặt điện áp xoay chiều có tần số \({\rm{f}}\) vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ là

Xem đáp án

\({Z_C} = \frac{1}{{\omega C}}\). Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận