(2023) Đề thi thử Vật lí THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 23) có đáp án

  • 323 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=Acosωt.. Điều nào sau đây sai:

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận