(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Trương Định có đáp án

  • 1373 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong dao động điều hòa với tần số góc \(\omega \) và biên độ \(A\), giá trị cực tiểu của vận tốc là

Xem đáp án

Chọn C

Chú ý phân biệt giữa vận tốc và tốc độ ( độ lớn vận tốc):

+ Giá trị cực tiểu của vận tốc là v = -w A ; Giá trị cực đại của vận tốc là: v = w A

+ Tốc độ cực đại là: v = w A ; Tốc độ cực tiểu là: v = 0


Câu 2:

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?

Xem đáp án

Chọn D

Vì khi sóng truyền từ không khí vào nước thì môi trường nước được xem như dao động cưỡng bức đặt dưới tác động tuần hoàn của lực từ môi trường không khí.


Câu 3:

Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn?

Xem đáp án

Chọn B

Tần số dao động nhỏ của con lắc đơn:  f = \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)


Câu 4:

Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng \(v\), bước sóng \(\lambda \), chu kì sóng \(T\) và tần số sóng \(f\) là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng \(2\;m\). Quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ là

Xem đáp án

Chọn A

Theo định nghĩa bước sóng là quãng đường sóng truyền đi trong một chu kỳ : Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2m. Quãng đường sóng truyền đi trong một (ảnh 1)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận