(2023) Đề thi thử Vật lý THPT Vị Thanh, Hậu Giang (Lần 1) có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=Acos (ωt+φ) . Đại lượng  được gọi là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận