29 câu trắc nghiệm Tụ điện cực hay có đáp án

  • 4751 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án: D

Đại lượng đặc trưng của tụ điện là điện dung của tụ. Điện dung C của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được đo bằng thương số của điện tích Q của tụ với hiệu điện thế U giữa hai bản của nó.

Lưu ý: Trong công thức Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án , ta thường lầm tưởng C là đại lượng phụ thuộc vào Q, phụ thuộc vào U. Nhưng thực tế C KHÔNG phụ thuộc vào Q và U.

Nhưng Q = C.U, do đó điện tích Q mà tụ điện tích được tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt giữa hai bản của nó.


Câu 2:

Trường hợp nào dưới đây tạo thành một tụ điện?

Xem đáp án

Đáp án: C

Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau. Tụ điện thường dùng là tụ điện phẳng. Dung dịch NaOH và muối ăn và chất dẫn điện nên không thể đặt trong lòng giữa hai vật dẫn kim loại để tạo thành tụ điện được.


Câu 3:

Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?

Xem đáp án

Đáp án: C

Năng lượng điện trường của tụ:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Phạm Công
11:04 - 17/10/2021

Câu 18 ko có đáp án đúng

Linh Phạm Công
11:29 - 17/10/2021

29A. điện tích của tụ điện ko thay đổi