40 Câu trắc nghiệm bài thi học kì 1 có đáp án

  • 2052 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cương Nguyễn Minh
17:34 - 09/11/2022

Câu 6 : Đáp án D

Thanhnhan Nguyenthi
21:56 - 16/12/2022

8B

Nguyen Viet Quan
14:27 - 28/12/2022

8 B

Nguyen Viet Quan
14:14 - 28/12/2022

8B