5 Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lí cực hay có lời giải - Đề 1

  • 3158 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Trong con lắc lò xo

Xem đáp án

Đáp án D

Khi đi qua VTCB thì động năng đạt cực đại :


Câu 3:

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại


Câu 4:

Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Quang phổ của một ánh sang đơn sắc là một vạch màu


Câu 5:

Chọn câu trả lời sai.

Xem đáp án

Đáp án C

Xung quanh một điện tích đứng yên không có từ trường


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận