85 câu trắc nghiệm lí thuyết Dòng điện không đổi có đáp án (P1)

  • 15205 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sai? Nguồn điện có tác dụng.

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A.

Nguồn điện có tác dụng duy trì hiệu điện thế, không tạo ra điện tích mới.


Câu 2:

Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là.

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án B

+ Đơn vị đo của cường độ dòng điện là : ampe (A)

+ Đơn vị đo của suất điện động là : Vôn ( V)

+ Đơn vị đo của điện lượng là : cu lông ( C )


Câu 3:

Pin nhiệt điện gồm

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

+ Cấu tạo của Pin nhiệt điện là : gồm hai dây dẫn bằng kim loại khác nhau được hàn dính hai đầu với nhau tạo thành một mạch kín , có một đầu mối hàn được nung nóng . Trên đó người ta mắc thêm một điện kế nhạy.


Câu 4:

Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động x, điện trở trong r, mạch ngoài gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện I trong mạch được xác định bằng biểu thức

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án  A

Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch


Câu 5:

Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
08:42 - 24/12/2020

câu 18 theo giải thích thì đáp án là A mà

Thảo Thanh
23:48 - 20/10/2021

Lạ :(

minh ngoc
22:56 - 20/02/2022

cậu đọc kĩ đề nha