Bài toán về tính axit - bazo của Amin, Amino axit có giải chi tiết (P1)

  • 4489 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 10 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 15, 84 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1:10:5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là:

Xem đáp án

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta tìm số mol HCl:

Vì cả 3 amin đều đơn chức nên sẽ phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol là 1:1.

Giả sử số mol 3 amin lần lượt là: x; 10x; 5x (mol).

Ta có phương trình:  

Giả sử khối lượng mol amin thứ 2 là M(g) ta sẽ có:

 

amin thứ 2 là: C3H9N 2 amin còn lại là C2H7N, C4H11N

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận