Bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ chứa N( có lời giải chi tiết)

  • 4173 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ thu được 0,08 mol CO2,0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 11,25 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, mạch hở (trong phân tử có số C nhỏ hơn 4) bằng lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ thu được CO2, H2O và 3,875 mol N2. Mặt khác cho 11,25 gam hỗn hợp X trên tác dụng với axit nitrơ dư thì thu được khí N2 có thể tích bé hơn 2 lít (ở đktc). Amin có lực bazơ lớn hơn trong X là:

Xem đáp án

Giả sử công thức chung của 2 amin cần tìm là CnH2n+3N

Gọi x số mol N2 sinh ra từ amin. Ta có:

Dựa vào khối lượng của X, ta có: 2x.(14n + 17) = 11,25 (2)

Chia từng vế của (2) cho (1), giải phương trình suy ra n=2, x= 0,125

Theo giải thiết, 11,25 gam hỗn hợp X trên tác dụng với axit nitrơ dư thì thu được khí N2 thể tích bé hơn 2 lít (đktc) nên số mol amin bậc 1 nhỏ hơn 

Trường hợp 1: C3H9N và CH5N .

Ta có: 

=> loại do không thỏa mãn điều kiện (*) vì CH5N hiển nhiên là amin bậc 1

Trường hợp 2: Cả 2 amin đều có công thức phân tử là C2H7N. Khi đó 2 amin lần lượt là CH3CH2NH2 và CH3NHCH3. Trường hợp này có thể thỏa mãn khi số mol của CH3CH2NH2 thỏa mãn điều kiện (*).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận