Bài toán thủy phân peptit, protein ( có lời giải chi tiết)

  • 4486 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly- Ala và Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là:

Xem đáp án

nGly = 0,5 (mol); nVal = 0,3 (mol)

Giả sử: số mol Ala-Val-Ala-Gly-Ala là a (mol); số mol Val-Gly-Gly là b (mol)


Câu 5:

X là một tetrapeptit cấu tạo từ một ammo axit (A) no, mạch hở, có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Trong X thì khối lượng Nitơ và Oxi chiếm 55,28%. Thủy phân 116,85 gam X trong môi trường axit thu được 34,02 gam tripeptit; m gam đipeptit và 78 gam A. Giá trị của m là:

Xem đáp án

X là một tetrapeptit cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở, có 1 nhóm - COOH và 1 nhóm -NH2 nên trong 1 phân tử X có chứa: 4 nguyên tử N và 5 nguyên tử O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận