Bài tập Đại cương về kim loại có lời giải chi tiết (P5)

  • 6481 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Nhúng một thanh sắt vào 50ml dung dịch CuSO4 1M cho đến khi dung dịch hết màu xanh. Hỏi khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu gam:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì phn ứng cho đến khi dung dịch hết màu xanh nên CuSO4 đã phản ứng hết.


Câu 5:

Cho m gam Cu vào 100ml dung dịch AgNO3 1M, sau một thời gian lọc đưc 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, khi phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án C

Mg có tính kh mạnh hơn Cu và Cu có tính khử mạnh hơn Ag nên kết thúc toàn bộ quá trình, ta chỉ coi như có phản ứng giữa Mg và dung dịch AgNO3 (dung dịch Y chứa Ag+ và Cu2+ đều phản ứng với Mg thu được Mg2+ và Ag, Cu).

Mà 

Nên Mg dư do đó dung dịch cuối cùng thu được chứa với 

 

Theo định luật bo toàn khối lượng ta có:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận