Bài tập Kim loại tác dụng với muối chọn lọc, có đáp án

  • 1759 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?

Xem đáp án

Fe+CuSO4FeSO4+Cu

Theo bài ta có: nCu bám vào = 9,6/64 = 0,15 mol

Theo PTHH ta có:

mMg= 0,03.24 = 0,72g

mCu bám vào-mFe tan=mFe tăng

⇔ 9,6 - 0,15.56 = 1,2g

mFe tăng = 1,2 gam

⇒ Chọn D.


Câu 2:

Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch CuSO4, đến khi dung dịch mất màu xanh, lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu là 1,38 gam. Nồng độ của dung dịchCuSO4 đã dùng là:

Xem đáp án

2Al+3CuSO4Al2SO43+3Cu

2x……3x…….x…3x (Mol)

Theo bài ta có:

mCu bámvào-mAl tan=mAl tăng

⇔ 3x.64 -2x.27 = 1,38 ⇔ 138x = 1,38

⇔ x = 0,01 mol

nCuSO4= 3x = 3.0,01 = 0,03 mol

CMCuSO4= 0,03/0,2 = 0,15 mol

⇒ Chọn B.


Câu 3:

 Nhúng một thanh nhôm nặng 25 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian, cân lại thanh nhôm thấy cân nặng 25,69 gam. Nồng độ mol của CuSO4Al2SO4trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là

Xem đáp án

nCuSO4= 0,5.0,2 = 0,1 mol

2Al+3CuSO4Al2SO43+3Cu

2x……3x……..x……3x (Mol)

Theo bài ta có:

mCu bámvào-mAl tan=mAl tăng

⇔ 3x.64 - 2x.27 = 25,69 - 25

⇔ 138x = 0,69

⇔ x = 0,005 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp ánHóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp ánHóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ Chọn D.


Câu 4:

Cho 0,01 mol Fe vào 50 ml dung dịch AgNO31M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:

Xem đáp án

Fe+2AgNO3FeNO32+2Ag

Ban đầu 0,01........1.0,05………mol

Phản ứng  0,01…0,02…..0,01……0,02……mol

Sau pứ  0..…0,03………0,01……0,02…mol

AgNO3+FeNO32 FeNO33+Ag

Ban đầu 0,03………..0,01………mol

Phản ứng 0,01………...0,01……………0,01…mol

Sau pứ 0,02……..0……………0,01….mol

mAg= (0,01+0,02).108 = 3,24g

⇒ Chọn C.


Câu 5:

Cho 4,62 gam hỗn hợp X gồm bột 3 kim loại (Zn, Fe, Ag) vào dung dịch chứa 0,15mol CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dung dịch Y có chứa muối nào sau đây:

Xem đáp án

Ta thấy Ag không tác dụng với CuSO4 ⇒ Dd sau phản ứng có thể có các muối ZnSO4,FeSO4,CuSO4

⇒ Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận