Bài tập tổng hợp Amin, Amino axit, Protein có lời giải ( p3)

  • 2341 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ứng dụng nào sau đây của aminoaxit là không đúng ?

Xem đáp án

 

Đáp án B

Axit glutamic là hợp chất phổ biến trong các protein của các hạt ngũ cốc, có vai trò là chất thải amoniac ( chất độc với hệ thần kinh). Trong y học axit glutamic là thuốc bổ trợ thần kinh. Methionin là amino axit chứa lưu huỳnh có tác dụng bảo vệ đặc hiệu tế bào gan, chống nhiễm độc. Methionine còn được dùng như một yếu tố ngăn ngừa tế bào gan thoái hóa mỡ → A đúng

Muối mononatri glutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính) → B sai

Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α-aminoaxit) là cơ sở kiến tạo protein trong cơ thể sống → C đúng

Axit 6-aminohexanoic và axit 7-aminoheptanoic là nguyên liệu sản xuất tơ nilon-6 và nilon -7. → D đúng

Đáp án B.


Câu 2:

Hợp chất X có công thức phân tử C4H11O2N. Khi cho X vào dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ thấy khí Y bay ra làm xanh giấy quỳ ẩm. Axit hoá dung dịch còn lại sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi chưng cất được axit hữu cơ Z có M = 74. Tên của X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C

 

Axit hữu cơ Z có M = 74 → Z là CH3CH2COOH → loại D

→ X có công thức là C2H5COONH3CH3 ( Metylamoni propionat)

C2H5COONH3CH3 + NaOH → C2H5COONa + CH3NH2 (Y metylamin) + H2O

2C2H5COONa + H2SO4 → 2C2H5COOH ( Z:axit propionic) + Na2SO4

Đáp án C. 

 


Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn một tripeptit (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm alanin và glyxin theo tỷ lệ mol là 2 : 1. Số tripeptit thỏa mãn là:

Xem đáp án

Đáp án B

Thủy phân hoàn toàn một tripeptit (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm alanin và glyxin theo tỷ lệ mol là 2 : 1 → tripeptit gồm 1 Gly và 2 Ala

Số tripeptit thỏa mãn là : A-A-G, A-G-A, G-A-A. Đáp án B.


Câu 5:

Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin ?

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng D : amin bậc 1 phản ứng với HNO2 không phải là phản ứng axit bazo vì có sư thay đổi số oxi hóa

Đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận