Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

  • 911 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Glucozơ có công thức phân tử là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chất thuộc loại đisaccarit là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hai chất đồng phân của nhau là 

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận