Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

  • 3615 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Glucozơ có công thức phân tử là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chất thuộc loại đisaccarit là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hai chất đồng phân của nhau là 

Xem đáp án

Đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hạ My

Bình luận


Bình luận

Tien Luong Minh
16:07 - 28/12/2021

câu 6 đáp án A sao sai

Nhã Thanh
22:57 - 15/12/2022

cacbonhidrat= glu, fruc, sac, tb, xen