Đề kiểm tra Este có lời giải chi tiết (Đề số 2)

  • 2130 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Công thức phân tử nào sau đây phù hợp với một este no, mạch hở 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Este E được tạo thành từ ancol metylic và một axit cacboxylic T. Biết 1 lít hơi E (ở nhiệt độ 106,4oC và áp suất 1,4 atm) có khối lượng 3,96 gam. Tên gọi của T là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

công thức: pV = nRT. chú ý quy đổi trong HÓA HỌC:

hằng số R = 0,082 ứng với p tính theo atm, T = 273 + t (độ K); V tính theo lít và n là số mol.

||→ nE = 1,4 × 1 ÷ 0,082 ÷ (273 + 106,4) = 0,045 mol → ME = 3,96 ÷ Ans = 88.

2 nhóm COO có M = 44 × 2 rồi nên T phải đơn chức → E là C4H8O2.

E được tạo từ ancol metylic nên công thức của E là C2H5COOCH3.

Vậy axit T là C2H5COOH → có tên là axit propionic


Câu 4:

Công thức hóa học của chất nào là este ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận