Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất 2023) (Đề 18)

  • 2789 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận