Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 3140 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Cho hình vẽ:

Media VietJack

Vectơ cảm ứng từ tại điểm M do dòng điện I gây ra có hướng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều vectơ cảm ứng từ: Nắm bàn tay phải sao cho ngón cái choãi ra nằm dọc theo dây dẫn, khi đó các ngón tay còn lại khum theo chiều đường sức từ. Như vậy trong bài này, vectơ cảm ứng từ tại điểm M do dòng điện I gây ra có hướng từ trong ra ngoài.


Câu 3:

Hiện tượng tự cảm xảy ra khi cường độ dòng điện trong mạch

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Hiện tượng tự cảm xảy ra khi cường độ dòng điện trong mạch biến thiên.


Câu 4:

Để xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn kín ta dùng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Để xác định chiều của dòng điện cảm ứng ta dùng định luật Lenxo: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.


Câu 5:

Lực Lo-ren-xơ là lực từ tác dụng lên

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Lực Lorenxo là lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động.

Công thức xác định lực Lorenxo là: fL=qvBsinα


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận