ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019 MÔN VẬT LÝ (ĐỀ 1)

  • 10175 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cho phản ứng hạt nhân n01+U92235Sr3894+X+2n01. Hạt nhân X có cấu tạo gồm

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Khi nói về quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận