Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2284 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Hai quả cầu A và B có khối lượng m1m2 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA và OB như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện?

 

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Xem đáp án

Chọn D.

Từ T = (mA + mB)g không phụ thuộc vào điện tích các vật.


Câu 2:

Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng không đáng kể, nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra?

Xem đáp án

Chọn D.

Hợp lực: Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1) các điện tích nằm trên đường thẳng và không cùng dấu.


Câu 3:

Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Dung dich muối không phải là điện môi nên không thể nói về hằng số điện môi.


Câu 4:

Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không.

Xem đáp án

Chọn A.

Trong chân không: Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)


Câu 5:

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì

Xem đáp án

Chọn B.

Vật tích điện âm là do được truyền thêm electron.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận