Đề thi Vật Lí lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3907 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó lúc có dòng điện chạy qua

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận