Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Vật Lí (Đề 10)

  • 278 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x=Acosωt+φ.Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc của vật có giá trị là

Xem đáp án

Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc của vật có giá trị là ωA.  Chọn A


Câu 3:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi một photôn có năng lượng

Xem đáp án

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi một photôn có năng lượng ε=hf.  Chọn C


Câu 4:

Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Hằng số phóng xạ là λ của chất phóng xạ này được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án

Hằng số phóng xạ là λ của chất phóng xạ này được tính bằng công thức λ=ln2T .


Câu 5:

Hai dao động điều hòa cùng tần số có pha ban đầu là φ1 φ2. Hai dao động này ngược pha khi

Xem đáp án

Hai dao động này ngược pha khi φ2φ1=2n+1π với n=0,±1,±2, . Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận