Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Vật Lí (Đề 14)

  • 192 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặt điện áp u=U0cosωt, vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Xem đáp án

Ta có i=U0ZLcosωtπ2=U0ωLcosωtπ2A . Chọn D


Câu 2:

Phương trình dao động điều hòa của chất điểm là x = Acos(ωt+φ). Biểu thức gia tốc của chất điểm này là

Xem đáp án

Ta có a=x"=a=ω2Acosωt+φ.  Chọn C


Câu 3:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là

Xem đáp án

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

Chọn B


Câu 5:

Có hai dao động điều hòa cùng phương x1=A1cos(ωt+φ1) x2=A2cos(ωt+φ2). Độ lệch pha của hai dao động là Δφ=(2k+1)π với k = 0, 1, 2, …thì biên độ dao động tổng hợp A bằng

Xem đáp án

Có hai dao động điều hòa cùng phương x1 = A1cos(omega t + phi1) và x2 = A2cos(omega t + phi2). Độ lệch pha của (ảnh 1)

→ Hai dao động ngược pha → Với hai dao động ngược pha nhau thì biên độ dao động tổng hợp là A=A1A2. . Chọn B

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận