Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

  • 33086 lượt xem

  • 14 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Bài 3: Biểu đồ

12 câu hỏi 0 phút

Bài 3: Đơn thức

16 câu hỏi 0 phút

Bài 5: Đa thức

12 câu hỏi 0 phút

Bài 7: Đa thức một biến

10 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Thúy

t

11 tháng trước

thịnh phạm

N

10 tháng trước

Nguyễn thành thảo

Bình luận


Bình luận

Baoo Trinhh
20:39 - 22/04/2023

30