Đề thi Hóa học 12 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án - Đề 1

  • 699 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án D

CH3-COOC2H5. là este no, đơn chức, mạch hở.


Câu 3:

Khi cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu xanh tím.


Câu 4:

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

Xem đáp án

Đáp án B

Xenlulozơ trinitrate được ứng dụng làm thuốc súng không khói.


Câu 5:

Số đồng phân cấu tạo amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án

 Đáp án D

Các amin bậc II ứng với công thức phân tử C4H11N là:

CH3  NH  CH2  CH2  CH3; CH3  NH  CH CH32; C2H5  NH  C2H5.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận