Đề thi Hóa học 12 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án - Đề 1

  • 3121 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án D

CH3-COOC2H5. là este no, đơn chức, mạch hở.


Câu 3:

Khi cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu

Xem đáp án

Đáp án A

Khi cho dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu xanh tím.


Câu 4:

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

Xem đáp án

Đáp án B

Xenlulozơ trinitrate được ứng dụng làm thuốc súng không khói.


Câu 5:

Số đồng phân cấu tạo amin bậc hai có cùng công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án

 Đáp án D

Các amin bậc II ứng với công thức phân tử C4H11N là:

CH3  NH  CH2  CH2  CH3; CH3  NH  CH CH32; C2H5  NH  C2H5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận