Đề thi Hóa học 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 6180 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron của nguyên tử 19K là 

Xem đáp án

Chọn A

Cấu hình electron nguyên tử K (z = 19): 1s22s22p63s23p6 4s1.


Câu 2:

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở anot thu được: 

Xem đáp án

Chọn B

Tại Anot (cực dương): 2Cl-  Cl2 + 2e


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây về NaHCO3 là không đúng?

Xem đáp án

Chọn A

NaHCO3 là muối được tạo nên bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit yếu nên dung dịch NaHCO3 có pH > 7.


Câu 4:

Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3, Al(OH)3, Ca(HCO3)2, Cr(OH)3, CrO Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 

Xem đáp án

Chọn B

Các chất phản ứng được với NaOH là: FeCl2; CuSO4; Al(OH)3; Ca(HCO3)2; Cr(OH)3.


Câu 5:

Cho V lit CO2(đkc) vào 600 ml dd NaOH 1M thì thu được dung dịch chứa 2 muối có số mol bằng nhau. Giá trị V là 

Xem đáp án

Chọn A

Theo bài ra, sau phản ứng thu được hai muối NaHCO3 (x mol) và Na2CO3 (x mol)

Bảo toàn Na có: nNa(mui) = nNaOH  x + 2x = 0,6  x = 0,2 mol

Bảo toàn C có: nkhí = x + x = 0,4 mol

 Vkhí = 0,4.22,4 = 8,96 lít.


Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoàng Oanh

Bình luận


Bình luận

Nguyênn Trầnn
09:42 - 03/05/2021

24 b