Trắc nghệm Vật lí 11 Bài 16 (có đáp án): Dòng điện trong chân không

  • 2107 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dòng điện trong chân không là: 

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng chân không đó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các electron

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đối với dòng điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anốt và catốt của bằng 0 thì

Xem đáp án

Lời giải:

Đối với dòng điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anốt và catốt của bằng 0 thì cường độ dòng điện chạy trong mạch bằng 0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của:

Xem đáp án

Lời giải:

Dòng điện trong chân không sinh ra do chuyển động của các electron phát ra từ catốt

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Người ta kết luận tia catốt là dòng hạt điện tích âm vì:

Xem đáp án

Lời giải:

Người ta kết luận tia catốt là dòng hạt điện tích âm vì khi rọi bào vật nào, nó làm cho vật đó tích điện âm

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận