Trắc nghiệm Bài tập chuyển động của điện tích trong điện trường có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2270 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 5:

Một electron bắt đầu bay vào điện trường đều E = 910 V/m với vận tốc ban đầu v0=3,2.106m/s cùng chiều đường sức của E. Biết e=1,6.1019C, m=9,1.1031kg. Gia tốc của electron trong điện trường dều có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn trục Ox, có gốc O là vị trí mà electon bắt đầu bay vào điện trường, chiều dương trùng với chiều chuyển động.

Khi bay trong điện trường, electron chịu tác dụng của lực điện F

+ Theo định luật II - Niutơn, ta có: F=ma (1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận