Trắc nghiệm Bài tập Công của lực điện – Hiệu điện thế có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2302 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Lực điện trường sinh công 9,6.1018J dịch chuyển electron (e=1,6.1019C, me=9,1.1031kg) dọc theo đường sức điện trường đi được quãng đường 0,6cm. Nếu đi thêm một đoạn 0,4cm nữa theo chiều như cũ thì vận tốc của electron ở cuối đoạn đường là? Giả sử ban đầu electron đang ở trạng thái đứng yên.

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi

- A1 là công của lực điện trường khi dịch chuyển electron quãng đường 0,6cm

 - A2 là công của lực điện trường khi dịch chuyển electron quãng đường s2=0,6+0,4=1cm

Ta có:


Câu 3:

Công cần thiết để hai hạt proton đến gần nhau 0,5m là bao nhiêu biết rằng lúc đầu chúng cách nhau 1m trong chân không?

Xem đáp án

Đáp án C

Để hai hạt proton lại gần nhau hơn, ta có thể để một hạt proton đứng yên, còn proton kia di chuyển từ A đến B.

Gọi O là vị trí của proton đứng yên, A là vị trí ban đầu của proton cần di chuyển, B là vị trí lúc sau khi di chuyển của proton đó.

Công của điện trường là công cản ⇒ Công cần thiết để di chuyển proton từ A đến B là:

A=A=23,04.1029J


Câu 4:

Công cần thiết để hai hạt proton đến gần nhau 0,5mm là bao nhiêu biết rằng lúc đầu chúng cách nhau 2cm trong chân không?

Xem đáp án

Đáp án C

Để hai hạt proton lại gần nhau hơn, ta có thể để một hạt proton đứng yên, còn proton kia di chuyển từ A đến B.

Gọi O là vị trí của proton đứng yên, A là vị trí ban đầu của proton cần di chuyển, B là vị trí lúc sau khi di chuyển của proton đó.

Công của điện trường là công cản

⇒ Công cần thiết để di chuyển proton từ A đến B là: A'=A=4,4928.1025J


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận