Trắc nghiệm Bài tập điện trường có đáp án (Thông hiểu)

  • 2132 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho hai điện tích q1=1nC, q2=3nC đặt tại hai điểm AB cách nhau 60cm trong chân không. Tìm điểm C mà cường độ điện trường tại đó có E1=3E2

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi điểm cần tìm là C mà tại đó cường độ điện trường do


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận