Trắc nghiệm Bài tập định luật Culông có đáp án (Phần 1) (Thông hiểu)

  • 8039 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hai điện tích q1=q,q2=3q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1 tác dụng lực điện lên điện tích q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định luật Cu-lông ta có: lực tác dụng của điện tích q1 lên q2 và lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 bằng nhau: F12=F21=F=kq1q2εr2


Câu 2:

Hai điện tích q1=q;q2=4q đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích q1 tác dụng lực điện lên điện tích q2 có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 có độ lớn là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo định luật Cu-lông ta có: Lực tác dụng của điện tích q1 lên q2 và lực tác dụng của điện tích q2 lên q1 bằng nhau: F12=F21=F=kq1q2εr2


Câu 3:

Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4cm là F. Nếu để chúng cách nhau 1cm thì lực tương tác giữa chúng là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Khi r1=4cm: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích: F=kq1q2εr12

Khi r2=1cm: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích: F=kq1q2εr22

F'F=r12r22=(4.102)2(102)2=16F'=16F


Câu 4:

Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 2cm là F. Nếu để chúng cách nhau 4cm thì lực tương tác giữa chúng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

- Khi r1=2cm: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích: F=kq1q2εr12

- Khi r2=4cm: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích: F=kq1q2εr22

F'F=r12r22=(2.102)2(4.102)2=14F'=F4


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hoa Xuân Nhật Minh

N

2 năm trước

Ngọc Kim

H

2 năm trước

Hồng Yến

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Hijulie
19:57 - 11/01/2022

câu 4 đáp án bị dư mất số 0 rùi

Bht
21:23 - 08/06/2022

Ta là ma đây