Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 12 Chủ đề 1: Kiểm tra học kì I_ đề số 1 có đáp án

  • 1141 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit ?     

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Viet Quan
20:41 - 20/12/2022

Câu 2: Đáp án là B