Trắc nghiệm Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường đều có đáp án (Thông hiểu)

  • 1493 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hỏi một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không?

Xem đáp án

+ Nếu : vB

 quỹ đạo của q là một chuyển động tròn

+ Nếu : v//B

 

f=0 quỹ đạo của q là một đường thẳng

 q có chuyển động là chuyển động thẳng đều

+ Nếu v,B=α

 quỹ đạo của q là một đường xoắn ốc bán kính:

R=mqvsinαqB

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điện tích điểm q=10-4C khối lượng m=1g chuyển động với vận tốc v0 vuông góc trong từ trường cảm ứng từ B=0,1T. Độ lớn của v0 để điện tích chuyển động thẳng đều.

Xem đáp án

Ta có: q chuyển động thẳng đều khi tổng hợp lực tác dụng lên nó bằng 0 hay lực lorenxơ cân bằng với trọng lực:

f=PqvBsinα=mgv=mgqB=10-3.1010-4.0,1=1000m/s

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận