Trắc nghiệm Dòng điện trong kim loại – Giải bài tập dòng điện trong kim loại có đáp án (Thông hiểu)

  • 3352 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ:

Xem đáp án

Khi nhiệt độ của kim loại càng tăng cao thì các ion kim loại càng dao động mạnh  độ mất trật tự của mạng tinh thể kim loại càng tăng, càng làm tăng sự cản trở chuyển động của các electron tự do

Vì vậy, khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất cuả kim loại tăng  Điện trở của kim loại cũng tăng (R=ρlS)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào:

Xem đáp án

Ta có: R=ρlS

Mặt khác: R=R01+αt-t0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khi chiều dài và tiết diện của khối kim loại đồng chất tăng 2 lần thì điện trở suất của kim loại đó

Xem đáp án

Ta có, điện trở suất của kim loại không phụ thuộc vào chiều dài và tiết diện của khối kim loại

 Khi chiều dài và tiết diện của khối kim loại đồng chất tăng 2 lần thì điện trở suất của kim loại đó không đổi

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận