Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Ôn tập chương 5

  • 1770 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là

Xem đáp án


Câu 2:

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tăng dần tính oxi hóa là

Xem đáp án


Câu 3:

Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+  2Cr3+ + 3Sn.

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng

Xem đáp án


Câu 5:

Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2   2FeBr32NaBr + Cl2  2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận