Trắc nghiệm Kính thiên văn có đáp án (Thông hiểu)

  • 1505 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Một kính thiên văn có số bội giác vô cực là 100. Khoảng cách hai kính là 505cm. Tiêu cự vật kính và thị kính tương ứng là:

Xem đáp án

Theo đề bài, ta có: G=f1f2=100O1O2=f1+f2=505f1=500cmf2=5cm

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận