Lí thuyết Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn

  • 2050 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Cảm ứng từ bên trong ống dây dài không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận