Trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Điện trường - Điện trường có đáp án (Nhận biết)

  • 3323 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ có điện dung C được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Điện dung của bộ bốn tụ ghép song song với nhau là: Cb = C + C + C + C = 4C


Câu 3:

Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 8.108 electron cách nhau 2cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Điện tích của mỗi hạt bụi: q1=q2=8.108.1,6.1019=1,28.1010C

+ Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt là: F=kq1q2εr2=9.1091,28.1010.1,28.10101.0,0223,69.107N


Câu 4:

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì:

Xem đáp án

Đáp án B

Cọ xát thanh ebônit vào miếng dạ, thanh ebônit tích điện âm vì electron chuyển từ dạ sang thanh ebônit


Câu 5:

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có lực tương tác tĩnh điện: F=kq1q2εr2

Nhân thấy F~1r2 ⇒ Khi tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3  lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ giảm 9 lần


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận