Trắc nghiệm Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2176 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Hai thanh kim loại song song thẳng đứng một đầu nối với tụ điện có điện dung C=2μF. Một đoạn dây dẫn AB có độ dài l = 20cm, khối lượng m = 20g tì vào hai thanh kim loại, tự do trượt không masát xuống dưới và luôn vuông góc với hai thanh kim loại trên. Hệ thống đặt trong từ trường đều vuông góc cóB = 1T, bỏ qua điện trở.

Gia tốc của thanh AB là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, các lực tác dụng lên thanh gồm: Trọng lực P và lực lorenxơ f

+ Lực lorenxơ:

f=BIlI=ΔqΔt=CΔecΔt=CBlΔvΔt=CBla

+ Theo định luật II-Newtơn, ta có:

Phương trình chuyển động của AB:

Pf=mamgCBla=maa=mgm+CB2l210m/s2


Câu 3:

Thanh MN chiều dài l  = 40cm quay đều quanh trục qua A và vuông góc với thanh trong từ trường đều B = 0,25T làm thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng E = 0,4V

Tốc độ góc của thanh là:

Xem đáp án

Đáp án C

Xét trong khoảng thời gian ∆t, thanh quét được diện tích: ΔS=πl2Δφ2π=πl2ωΔt2π=l2ω2Δt

Độ biến thiên từ thông: ΔΦ=BΔScosα=BΔS (vì cosα=1)

+ Suất điện động cảm ứng:

eC=ΔΦΔt=BΔSΔt=Bl2ω2ΔtΔt=Bl2ω2ω=2EBl2=2.0,40,25.(0,4)2=20(rad/s)


Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r=0,1Ω, thanh MN có chiều dài 1m có điện trở R=2,9Ω. Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. B = 0,1T

Ampe kế chỉ bao nhiêu khi MN di chuyển về phía bên phải với vận tốc v = 3m/s sao cho hai đầu thanh MN luôn tiếp xúc hai thanh ray?

Xem đáp án

Đáp án D

Dòng điện do nguồn tạo ra:

I=ER+r=1,52,9+0,1=0,5A

Khi thanh chuyển động về phía bên phải thì trong mạch có dòng điện cảm ứng có chiều từ M đến N và có độ lớn:

iC=eCR+r=BlvR+r=0,1.1.32,9+0,1=0,1A

Trong mạch có hai dòng điện là dòng do nguồn tạo ra và dòng cảm ứng do hiện tượng cảm ứng điện từ tạo ra, hai dòng này cùng chiều nên số chỉ của ampe kế là:

IA=I+iC=0,5+0,1=0,6A


Câu 5:

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động E = 1,5V, điện trở trong r=0,1Ω, thanh MN có chiều dài 1m có điện trở R=2,9Ω. Từ trường có phương thẳng đứng hướng xuống, vuông góc với mặt phẳng khung như hình vẽ. B = 0,1T

Khi MN di chuyển về phía bên phải với vận tốc v = 3m/s sao cho hai đầu thanh MN luôn tiếp xúc hai thanh ray ? Tính độ lớn lực từ tác dụng lên thanh MN khi đó.

Xem đáp án

Đáp án D

+ Dòng điện do nguồn tạo ra:

I=ER+r=1,52,9+0,1=0,5A

+ Khi thanh chuyển động về phía bên phải thì trong mạch có dòng điện cảm ứng có chiều từ M đến N và có độ lớn:

iC=eCR+r=BlvR+r=0,1.1.32,9+0,1=0,1A

Trong mạch có hai dòng điện là dòng do nguồn tạo ra và dòng cảm ứng do hiện tượng cảm ứng điện từ tạo ra, hai dòng này cùng chiều nên số chỉ của ampe kế là: IA=I+iC=0,5+0,1=0,6A

+ Lực từ tác dụng lên thanh MN khi này là:

F=BIAlsin900=0,1.0,6.1=0,06N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận