Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương có đáp án

  • 537 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho một chiếc thang dựa vào tường. Biết độ nghiêng của chiếc thang đó so với mặt đất là 57°, khi đó độ nghiêng của chiếc thang đó so với bức tường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta vẽ tam giác ABC vuông tại A có B^=57° để mô tả hình ảnh chiếc thang dựa vào tường như đề bài.

Media VietJack

Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: B^+C^=90° (trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau)

Suy ra C^=90°B^=90°57°=33° 

Vậy độ nghiêng của chiếc thang so với bức tường là 33°.


Câu 2:

Cho tam giác MNP có 21M^=14N^=6P^. Số đo góc N là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác MNP có M^+N^+P^=180° (tổng ba góc trong một tam giác)

21M^=14N^=6P^ nên 21M^42=14N^42=6P^42

 M^2=N^3=P^7

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

M^2=N^3=P^7=M^+N^+P^2+3+7=180°12=15°

Suy ra N^=15°.3=45°

Vậy số đo góc N bằng 45°. 


Câu 4:

Cho tam giác ABC có I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Trên tia đối của tia IC lấy điểm D sao cho ID = IC

Xét DACI và DBID có:

AI = BI (vì I là trung điểm của AB);

CI = DI;

AIC^=BID^ (hai góc đối đỉnh).

Do đó DACI = DBDI (c.g.c)

Suy ra AC = BD (hai cạnh tương ứng)

Xét DBCD có: CD < BC + BD (bất đẳng thức trong tam giác)

Hay 2.CI < BC + BD

Do đó 2CI < BC + AC.

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho một tam giác cân có độ dài hai cạnh (không bằng nhau) là 2 cm và 5 cm. Chu vi của tam giác đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giả sử tam giác ABC cân có AB = 2 cm và BC = 5 cm.

Áp dụng bất đẳng thức cho tam giác ABC ta có:

BC – AB < AC < BC + AB

Hay 5 – 2 < AC < 5 + 2

Suy ra 3 < AC < 7              (*)

Vì tam giác ABC là tam giác cân (giả thiết)

Mà AB = 2 cm và BC = 5 cm nên không thể cân tại B.

Do đó có hai trường hợp có thể xảy ra:

• Trường hợp 1: DABC cân tại A.

Suy ra AB = AC.

Mà AB = 2 cm nên AC = 2 cm (không thỏa mãn điều kiện (*))

Nên AB = 2 cm hoặc AB = 5 cm                 (2)

• Trường hợp 2: DABC cân tại C.

Suy ra CA = CB.

Mà BC = 5 cm nên AC = 5 cm (thỏa mãn điều kiện (*))

Vậy AC = 5 cm.

Khi đó chu vi tam giác ABC là:

AB + AC + BC = 2 + 5 + 5 = 12 (cm).

Ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận