Trắc nghiệm Từ thông – Hiện tượng cảm ứng điện từ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2926 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích 5cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với B một góc 300. Từ thông qua diện tích trên là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

α=n,B=900300=600

Từ thông qua diện tích S: Φ=BScosα=0,1.5.104.cos600=2,5.105(Wb)


Câu 2:

Một khung dây hình tròn có diện tích S=2cm2 đặt trong từ trường đều, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây. Biết cảm ứng từ B=5.102T

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, các đường sức từ xuyên vuông góc với khung dây:

α=n,B^=00

Từ thông xuyên qua khung dây: Φ=BScos00=5.102.2.104.1=105Wb


Câu 3:

Một khung dây tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,06T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.105Wb. Bán kính vòng dây là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: α=(n,B)=00

Từ thông qua khung: Φ=BScosαS=ΦB.cos00=1,2.1050,06=2.104

S=πR2R=Sπ=2.104π8.103m


Câu 4:

Khi sử dụng các dụng cụ điện, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong:

Xem đáp án

Khi sử dụng các dụng cụ điện trên, dòng điện Fu-cô sẽ xuất hiện trong quạt điện

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Kha Han
21:48 - 27/03/2022

em nghĩ đáp án là A