Trắc nghiệm Từ trường có đáp án (Thông hiểu)

  • 5376 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A – sai vì : Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì : Xung quanh điện tích đứng yên chỉ tồn tại điện trường mà không tồn tại từ trường

D – sai vì: Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: Xung quanh điện tích đứng yên chỉ tồn tại điện trường mà không tồn tại từ trường

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

A, C, D - đúng

B - sai vì: Đường sức từ là những đường cong kín

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A – sai vì: Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

B – sai vì: Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường cong kín

C – đúng

D – sai vì: Đường sức từ trong từ trường đều là những đường thẳng song song cách đều nhau

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

Xem đáp án

Ta có tương tác giữa: nam châm với nam châm, nam châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện là các tương tác từ.

Lực tương tác giữa chúng gọi là lực từ

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực từ xuất hiện

Mặt khác, ta có:  Hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh dây dẫn mang dòng điện không có tương tác từ hay không xuất hiện lực từ

D - không đúng

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

W

3 tháng trước

William Kane

23/2/2023 10 0
C

1 tuần trước

Chị Của Todoroki Shoto

Bình luận


Bình luận