Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 28 (có đáp án) : Lăng kính – Bài tập lăng kính

  • 2665 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lăng kính là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Lăng kính là một khối trong suốt, đồng nhất, được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song.


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C - đúng


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

A, B, D – đúng

C – sai vì: có trường hợp tia sáng bị phản xạ toàn phần trong lăng kính


Câu 4:

Một tia sáng tới gặp mặt bên của một lăng kính dưới góc tới i1 khúc xạ vào lăng kính và ló ra ở mặt bên còn lại. Nếu ta tăng góc i1 thì:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

D=i1+i2A=i1+i2(r1+r2)

Mặt khác: sini1=nsinr1;sini2=nsinr2

Góc lệch D có thể tăng hay giảm


Câu 5:

Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có: góc lệch D=i1+i2A

Góc lệch đạt giá trị cực tiểu Dm=2imA khi i1=i2=im

Khi tăng giá trị góc tới i từ giá trị nhỏ nhất là 00 thì góc lệch giảm dần xuống giá trị cực tiểu rồi lại tăng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Bình luận


Bình luận