Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 29 (có đáp án) : Thấu kính (Phần 1)

  • 4319 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thấu kính phân kì là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Thấu kính phân kì là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi hai mặt cầu lõm hoặc một mặt phẳng và một mặt lõm


Câu 2:

Thấu kính hội tụ là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Thấu kính hội tụ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi hai mặt cầu lồi hoặc một mặt phẳng và một mặt lồi.


Câu 3:

Khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C - đúng

D - sai vì: Tia sáng song song với trục chính cho tia ló (hoặc đường kéo dài) qua tiêu điểm ảnh chính.


Câu 4:

Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C - đúng

D - sai vì: Tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính của thấu kính

 


Câu 5:

Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận