Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 4 (có đáp án): Công của lực điện

  • 4515 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương tiếp tuyến với đường sức


Câu 2:

Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm có phương tiếp tuyến với đường sức


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây xác định công của lực điện?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN ANP  của lực điện?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có, công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc vào hinh dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường

Có thể xảy ra cả 3 trường hợp trên của công AMN và ANP


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Bht
20:26 - 15/06/2022

Sẽ gầy

Bht
20:27 - 15/06/2022

Trym pink

Bht
20:28 - 15/06/2022

Buffterfly

Bht
20:30 - 15/06/2022

N ứ z g