bài toán liên quan đến từ trường của dòng điện thăng dài

  • 2064 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Hai điểm M, N nằm trong mặt phẳng hình vẽ, trong không khí chứa dòng điện và M, N cách dòng điện đều bằng d =4cm. Cảm ứng từ tại

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 năm trước

Phamvanthai

Hay quá

Bình luận


Bình luận