Trắc nghiệm Vật Lí 11 (có đáp án) : Các dạng bài tập về mắt – Cách khắc phục các tật của mắt

  • 1252 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là  OCC  và điểm cực viễn OCV . Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cực là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Để sửa tật của mắt người bị cận thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cự là: f=OCV


Câu 2:

Một người cận thị phải đeo sát mắt kính cận số 0,5. Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó phải cách màn hình xa nhất một đoạn:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:

+ Kính cận số 0,5 có D=0,5dpf=2m

+ Mặt khác: f=OCVOCV=2m

Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó phải cách màn hình xa nhất một đoạn 2m


Câu 3:

Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25m phải đeo sát mắt kính số 2. Điểm cực cận của người đó nằm trên trục của mắt và cách mắt:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

+ Kính cận số 2 có D=2dpf=0,5m

+ Quan sát vật cách mắt 25cm qua kính OCc=d=dfd+f=50cm


Câu 4:

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50m. Khi đeo sát mắt một kính có độ tụ +1dp  , người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

+ Ta có: D=1dpf=1m

+ Quan sát vật cách mắt 50cm qua kính:

OCC=d'd=d'fd'f=33.3cm


Câu 5:

Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt . Để nhìn rõ vật ở xa vô cùng mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng: 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có: OCv=50cm=0,5m

Tiêu cự của kính: fk=OCv=0,5m

Độ tụ của kính: Dk=1fk=10,5=2dp


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận