Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong kim loại (có lời giải) (Đề số 1)

  • 6074 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hạt tải điện trong kim loại là?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Hạt tải điện trong kim loại là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim loại tăng là do

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận