Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (có đáp án)

  • 2313 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một học sinh cận thị có các điểm CC, CV­ cách mắt lần lượt là 10cm và 90cm. Học sinh này dùng kính lúp có độ tụ + 10dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính. Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính?

Xem đáp án

Chọn C

+ Sơ đồ tạo ảnh: 

ABddC;dVOkA1B1d/       dMOCC;OCVlMatV

1dC+1lOCC=Dk1dV+1lOCV=Dk1dC+10,1=101dv+10,9=10dC=0,05mdV=0,09m


Câu 2:

Một kính lúp mà trên vành kính có ghi 5x. Một người sử dụng kính lúp này để quan sát một vật nhỏ, chỉ nhìn thấy ảnh của vật được đặt cách kính từ 4cm đến 5cm. Mắt đặt sát sau kính. Xác định khoảng nhìn rõ của người này

Xem đáp án

Chọn A

+ Tiêu cự kính lúp: 

25cmf=5f=5cm

+ Sơ đồ tạo ảnh: 

ABddC;dVOkA1B1d/       dMOCC;OCVlMatV

1dC+1lOCC=1fk1dV+1lOCV=1fk14+1OCC=1515+1OCV=15OCC=0,2mOCV=


Câu 3:

Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính). Người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có độ tụ 32 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 30 cm. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?

Xem đáp án

Chọn A

+ Sơ đồ tạo ảnh: 

ABddC;dVOkA1B1d/       dMOCC;OCVlMatV

1dC+1lOCC=Dk1dV+1lOCV=Dk

+ Đeo kính 1 dp: 

10,25+1OCC=1OCC=13m

+ Khi dùng kính lúp: 

1dC+10,31/3=321dV+10,3=32dC=162m=5031cmdV=132m=258cm


Câu 4:

Một người dùng kính lúp có tiêu cự f = 4 cm để quan sát một vật nhỏ AB, mắt cách kính một khoảng 10 cm. Người đó chỉ nhìn rõ các vật khi đặt vật cách kính trong khoảng từ 2,4 cm đến 3,6 cm. Nếu mắt đặt cách kính 4 cm thì phải đặt vật cách kính trong phạm vi từ

Xem đáp án

Chọn A

+ Sơ đồ tạo ảnh: 

ABddC;dVOkA1B1d/       dMOCC;OCVlMatV

1dC+1lOCC=1fk1dV+1lOCV=1fk

+ Khi 

l=10cm:12,4+110OCC=1413,6+110OCV=14OCC=16cmOCV=46cm

+ Khi 

l=4cm:1dC+1416=141dV+1446=14dC=3cmdV=8423cm


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Ngọc Lan

nên đánh dấu phần mình đã làm qua

Bình luận


Bình luận